MENÜ

SZENTSIMON 800 ÉVES 2014-ben !

Az egykori Hangonypuszta ( a későbbi Szentsimon), és  a szomszédos  Hangony létezésének első írásos bizonyítéka:

 Ila Bálint leírása (Gömör vármegye története) szerint: „Scentsymon,Zentsymon, Zenthsimon,Senthsymon,Sent Simoun, Zentsymonwr, Zentsimonwr,Zentsymoni  első neve 1214-ben Hangony. Eredetileg tehát hozzá tartozott a Hangonyi őreredetű nemzetség foglalásbirtokához. Településtörténete is ezével azonos. A Balog nemzetség csak királyi adományként szerezhette, mégpedig a XII. század végéig, mert az idézett adat szerint helyén 1214-ben már e nemzetség pusztája (predium) áll. Mai nevét egyháza védőszentjéről nyerte.”

Mihályfalusi Forgon Mihály ( a Gömör-Kishont vármegye nemes családai) munkájában részletesen leírja: „a Balog nemzetség őse Friedburgi Altman türingiai vitéz ki I. Endre király alatt telepedett le hazánkban…. A legrégibb adat a nemzetség gömöri szereplésére 1214-ből maradt ránk, amikor II. Endre megerősítette azt az egyezséget, amelyet a Balog és a Hangonyi-nembéli nembéliek egymással kötöttek. A hangonyi nemesek ugyanis a Balog-nembéli Ananias kiskorú fiainak , Tamásnak és Ivánkának hangonyi birtokát pusztították, ottani udvarbírájukat, tisztjüket megölték, ilyen jogtalanságokat követtek el rajtuk..”

Szentsimon ma kb.950 lakosú, a történelmi Gömör vármegye déli határán fekszik. Közigazgatásilag a Rimaszécs-feledi járáshoz, majd Hangonyi körjegyzőséghez  tartozott. ( érdekes módon egyházi vonatkozásban viszont Szentsimonhoz tartozott Hangony és még további 4 község). 1979-től Ózd város része, amellyel korábban összeépült.

A helyi közigazgatás megszűnése után 1992-ben utolsó helyben lakó r.k. plébánosa elhunyt. Azóta Ózd-II (Bolyok) oldallagosan ellátott plébániája. Általános iskolája és óvodája 2005-ig működött, azóta épületében "helytörténeti gyűjtemény" működik. 2010-ben mint önálló önkormányzati választókörzet is megszűnt-összevonásra került. A lakosság összefogása érdekében civil szervezetek működtek a csatolás óta, de 2011-ig csak az alapítványunk volt bejegyeztetve.

2014 elején az Alapítvány a NEA -KK-14-SZ-0353 pályázatán a 800 éves évforduló megünneplésére 1, 7 Millió Ft támogatást nyert. A programok megvalósításának részletezése ezen honlap ÜNNEPELTÜNK alcím alatt található !

 

Asztali nézet