MENÜ

SZENTSIMON 800 ÉVES 2014-ben !

1214-ben 800 éve keletkezett egy okirat, ami bizonyítja Hangony és Szentsimon település létezését.

Ezzel kapcsolatosan a szentsimoni civil szervezetek felmérést készítenek arról, hogy milyen módon kellene erről a tényről megemlékezni. Kérjük válaszaival segítse munkánkat.  A kitöltött kérdőívet  kérjük a kbszentsimon@gmail.com  drótpostára küldeni.  A válaszokat karikázza be, és ahol saját véleményt kérünk, röviden írja le. Figyelmébe ajánlom a www.simonikb.freewb.hu és a www.szentsimon.uw.hu honlapot is, ahol igyekszünk több információval szolgálni.

Véleményüket  megköszönve : Kovács Béla sk.

 

  1. Nem érdekelnek a hasonló évfordulók
  2. Pénzpocsékolásnak tartom, nem látom semmi értelmét
  3. Egy kicsit erősítené a közösséghez való tartozást egy ilyen rendezvény

A megemlékezés formájára több ötlettel rendelkezünk. Kérjük rangsorolja ezeket.  Egyes sorszámmal  jelölje a leginkább tetsző elképzelést, és ha van saját ötlete azt is írja bele:

ð        A tősgyökeres Szentsimoniak és a később beköltözöttek találkozója

ð        A Szentsimonból elszármazottak és a helyben maradtak találkozója

ð        Egyházközségi találkozó a Hangony-völgyiek  részvételével

ð        Testvértelepülések találkozója

ð        Emlékkő avatás

ð        Helytörténeti  kutatók ( dolgozat és pályázatírók ) találkozója

ð        Egyszerű megemlékezés pl. falunapon

ð        ..

ð        ..

Minden programnak van pénzügyi vonzata is. Ön szerint milyen forrásból fedezhetők a szükséges anyagi eszközök?  Az előzőkhöz hasonlóan egyes sorszámmal jelölje a leginkább tetsző elképzelést, és ha van saját ötlete azt is írja bele:

ð        Önkormányzati források

ð        Civil szervezetek saját forrásaiból

ð        Rendezvényekből pl. bál bevételből

ð        Országos pályázatokból

ð        .

Melyik szervezet, intézmény legyen a rendezvény(ek) fő szervezője. Jelölje meg X betűvel, vagy írhat új javaslatot is.

ð        Az, amelyik a legtöbb anyagi forrást biztosítja

ð        Az, amelyik a legtöbb szervezővel-rendezővel rendelkezik

ð        Alakuljon az ügyintézésre egy kisebb létszámú külön bizottság, amelyben minden szervezet képviseltetve van, és legyenek benne a következő személyek : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ð        Új javaslat:

ð         

A szervezésben, rendezésben  szívesen részt veszek:  Név……………………………………. Telefonszám:

A rendezvényeket anyagilag szívesen támogatom:  Név………………………………………  Telefonszám:             

A rendezvényeken szívesen részt veszek:                    Név:………………………………………..Telefonszám:

Egyéb megjegyzéseit, ötleteit , üzeneteit részletesen leírhatja :

 

Asztali nézet